Hoe overleef jij de crisis?

De concurrentie neemt voortdurend toe. Hierdoor moet je meer en meer moeite doen om opdrachten in de wacht te slepen. De gevolgen zijn dalende omzetten en marges. Je kunt natuurlijk de concurrentie aangaan, maar wellicht is het slimmer om te kijken hoe je de concurrentie voor kunt zijn. De belangrijkste aandachtspunten hiervoor zijn:

Goed gereedschap is het halve werk
Kostenbesparing

Kostenreductie

Kostenreductie is meer dan de boekhouding er op na slaan en kijken waar kan worden gesneden. Kostenverlaging is het integraal naar je bedrijf kijken en zien hoe je dingen slimmer kunt doen.

Acquisitie

Acquisitie

Verkoop je wat je maakt, of maak je wat je verkoopt? Bied jij jouw diensten en producten aan, of lever je oplossingen voor de problemen die je klanten ondervinden? Wij vinden voor jou de beste combinatie.

Winstmarge verbeteren

Winstmarge verbeteren

De winstmarge kun je verbeteren door minder kosten te maken of door betere tarieven te vragen. Zou het niet fijn zijn als je beide realiseert door alle overbodige zaken weg te laten en precies dat te bieden waarvoor de klant bereid is meer te betalen?

Vraag en aanbod op elkaar afstemmen

Kostenreductie, effectievere acquisitie en een hogere winstmarge kun je alleen bereiken door integraal naar jouw bedrijf en je omgeving te kijken. Hierbij maken we maximaal gebruik van de kennis en ervaring die vaak al binnen een bedrijf aanwezig is, maar die vaak niet wordt gezien of onderkend. Gelijktijdig zorgen we er voor dat je een duurzame verandering realiseert die nog jaren blijft renderen. Uiteraard ondersteunen we je op alle mogelijke fronten, zodat je er niet langer alleen voor staat. De drie belangrijkste pijlers waarop onze aanpak is gebaseerd zijn:

Vraag versus aanbod - klant versus propositie

Klanten en Propositie

Je kunt nog zo veel reclame maken, maar als een klant zich niet in het aanbod herkent dan wel geen behoefte aan heeft, dan verkoop je vrijwel niets. Het is dan ook cruciaal de wensen en behoeften van jouw ideale klant om te zetten in diensten en producten en vice versa.

Innovatie

Innovatie

Naast het innoveren van diensten en producten zul je ook moeten kijken naar procesinnovaties. Immers, je wilt niet alleen iets onderscheidend bieden, maar het ook op een zeer kosten effectieve manier kunnen leveren en blijven leveren.

Organisatieverandering

Organisatieverandering

Een effectieve verandering is een verandering die van binnenuit het bedrijf komt. Alleen als de meerderheid achter de verandering staat beklijft deze. Door alle lagen van je bedrijf te betrekken en te begeleiden realiseer je een duurzame verandering.

Werkwijze Beyond Ambition

De werkwijze van Beyond Ambition wordt gekenmerkt door nuchterheid en actiegerichtheid. De aanpak is er op gericht om zo snel mogelijk de essentie inzichtelijk te maken en maatregelen te treffen om de beoogde doelen te realiseren.

Contact

*
*
*
Afspraak
Informatie
Offerte
Opleiding
Brainstormen
*
Vul hierboven de tekst uit het plaatje in.

Onderscheid

  • Integrale benadering
  • Multidisciplinair
  • Duurzame verandering

Portfolio

  • Advies
  • Begeleiding
  • Workshops
  • Realisatie

Workshops